Ir. Jakoba Mulderplein 198 1018 MZ Amsterdam
€ 699.000 k.k.

Vraagprijs€ 699.000 k.k.
TypeBovenwoning
Oppervlakte90m²
Slaapkamers1

Omschrijving

* * * PLEASE SEE BELOW FOR ENGLISH * * *

EEN BEETJE NEW YORK IN AMSTERDAM! HEERLIJK LICHT PENTHOUSE VAN 90 M2 (BVO 110 M2) GELEGEN OP DE 7E EN 8E VERDIEPING VAN DIT ARCHITECTONISCHE HOOGSTANDJE VAN DE DEENSE ARCHITECT TAGE LYNEBORG. DE WONING IS VOORZIEN VAN TWEE SLAAPKAMERS, EEN BALKON, EEN DAKTERRAS, EEN GROTE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE EN EEN EIGEN BERGING IN DE ONDERBOUW. DIT ALLES GELEGEN AAN PRACHTIG VAARWATER NABIJ ARTIS EN DE DAPPERMARKT.

Dit penthouse ligt in één van de zes vrijstaande torens, ontworpen in 1992 door 6 buitenlandse architecten. De woning kenmerkt zich door de eigenzinnige architectuur zoals driehoekig uitgebouwde ramen in de Amsterdamse School stijl en kenmerken uit de scheepsbouw zoals de typisch ronde scheepsdeuren en de vide die als een boeg over de onderste verdieping steekt.

Het appartement ligt op erfpachtgrond waarvan de canon EEUWIGDUREND is afgekocht! De Vereniging van eigenaars van het gebouw “TAGE LYNEBORG” is een actieve vereniging, waarvan de administratie door VvE Beheer Amsterdam wordt gevoerd. De servicekosten bedragen € 312,41 per maand voor de woning en € 7,90 per maand voor de berging.

INDELING
Via de gemeenschappelijke entree kan men met de lift (of trap) naar de 7e verdieping.

Bij binnenkomst is direct de speelse indeling van de woning zichtbaar zoals de ronde wand met de ovale scheepsdeuren waarachter zich de badkamer en een bergkast met de cv-ketel en wasmachineaansluiting bevindt. De oorspronkelijke indeling is door de vorige eigenaar veranderd waardoor thans de woonkamer en één slaapkamer op deze verdieping te vinden zijn.

De slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde, is voorzien van een grote kastenwand en heeft een spectaculair uitzicht over Amsterdam dankzij het grote raam van vloer tot plafond. Aan de slaapkamer grenst ook het balkon, gelegen op het noordwesten.

De badkamer is uitgevoerd met een ligbad, wastafel en toilet en heeft een granito vloer.

Vanuit de zitkamer gaat de open trap naar de bovengelegen vide/verdieping. Hier bevindt zich de woonkeuken, het terras en de bergruimte in de gezamenlijke ruimte. Door de grote ramen is deze ruimte bijzonder licht en heeft men een schitterend uitzicht.

De keuken is destijds ontworpen door Luc Schumacher en trekt zich als het ware terug in de aanwezige nis. Uitklapbare bladen kunnen het aanrecht vergroten en achter de kastdeuren schuilen schuifladen die van voor tot achter te benutten zijn. Ook achter de plinten zitten diepe laden verborgen voor extra opbergruimte. Vanuit de keuken bereikt men het zonneterras, gelegen op het noordwesten met het hele jaar door schitterende zonsondergangen.

De vier appartementen met de woonkamer/-keuken op de achtste verdieping hebben tevens toegang tot een gezamenlijke “wintertuin”. In de onderbouw van het naastgelegen Carré-blok is de bijbehorende berging gelegen.

LIGGING & BEREIKBAARHEID
De woning is gelegen op een leuke locatie in het centrum van Amsterdam. Het complex ligt aan de ene kant aan een rustig plantsoen, aan de andere kant aan het water. Aan de waterzijde is veel ruimte om in de zon te zitten en kunt u ook een bootje aanmeren. In het complex hangt een gemoedelijke en fijne sfeer, vooral omdat veel mensen er al een tijd wonen. Het gezellige Oosterpark ligt op 5 minuten loopafstand. Artis, het Tropenmuseum, diverse winkels, de gezellige Dappermarkt, Brouwerij 't IJ en Brouwerij Homeland zijn allemaal binnen handbereik. Vele restaurants en cafe's zijn om de hoek, zoals Bar Restaurant Pompstation, Happyhappyjoyjoy, Biertuin en Bar Basquiat. Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij enkele dichtbij gelegen supermarkten. Het Centraal Station en het Muiderpoortstation zijn zeer goed bereikbaar evenals de uitvalswegen naar o.a. de Ring A10, A1 en A2. Dichtbij zijn de haltes van tramlijnen 7, 14 en 19 en bus 22, die in een paar minuten bij het Centraal Station is. Station Muiderpoort ligt op 5 minuten fietsen.

PARKEREN
Op de openbare weg geldt betaald parkeren (ma-za van 09.00 tot 24.00 uur, zo. van 12.00 tot 24.00 uur) en parkeren middels een vergunning systeem. Volgens informatie van de website van gemeente Amsterdam is er een wachtlijst voor een parkeervergunning (wachtlijstgegevens per 2 november 2021, vergunningsgebied Centrum 3). Tarief eerste bewonersvergunning: € 283,74 per 6 maanden, tarief tweede bewonersvergunning: € 709,35 per 6 maanden. Onder het naastgelegen gebouw is tevens een parkeergarage waar parkeerplaatsen te huur worden aangeboden.

BIJZONDERHEDEN
- Licht penthouse van 90 m2 (BV) 110 m2) op de 7e en 8e verdieping;
- Schitterend uitzicht dankzij de hoekligging van het appartement;
- Bijzondere architectuur dankzij de Deense architect Tage Lyneborg;
- Typische binnen architectuur geïnspireerd op de scheepsbouw;
- Balkon op de 7e en terras op de 8e verdieping, op het noordwesten gelegen;
- Erfpacht eeuwigdurend afgekocht;
- Actieve VvE, professioneel beheerd door VvE Beheer Amsterdam;
- Servicekosten app. € 312,41 p.m., berging € 7,90 p.m.
- Oplevering in overleg.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

NENCLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

******************************************************************************

A LITTLE NEW YORK IN AMSTERDAM! LOVELY BRIGHT 90 M2 (GFA 110 M2) PENTHOUSE LOCATED ON THE 7TH AND 8TH FLOOR OF THIS ARCHITECTURAL MASTERPIECE THE DANISH ARCHITECT TAGE LYNEBORG. THE HOME HAS TWO BEDROOMS, A BALCONY, A ROOF TERRACE, A LARGE COMMON ROOM AND A PRIVATE STORAGE ROOM IN THE BASEMENT. ALL THIS IS SITUATED BY BEAUTIFUL SAILING WATER NEAR ARTIS AND THE DAPPERMARKT.

This penthouse is located in one of the six detached towers, designed in 1992 by 6 foreign architects. The home is characterised by the distinctive architecture such as triangular windows in the Amsterdam School style and features from the shipbuilding industry such as the typical round ship doors and the loft which protrudes like a bow over the lower floor.

The apartment is on leasehold land with a PERPETUAL redemption! The Owners' Association of the building "TAGE LYNEBORG" is an active association, whose administration is managed by VvE Beheer Amsterdam. The service costs are € 312.41 per month for the home and € 7.90 per month for the storage space.

LAYOUT
Through the communal entrance you can take the lift (or stairs) to the 7th floor.
Upon entering, the playful layout of the home is immediately visible as the round wall with the oval ship doors behind which the bathroom and a closet with the boiler and washing machine connection is located. The original layout has been changed by the previous owner, so that the living room and a bedroom can now be found on this floor.

The bedroom is located at the rear, has a large closet wall and has a spectacular view over Amsterdam thanks to the large window from floor to ceiling. The bedroom is adjacent to the balcony, oriented to the northwest.

The bathroom is equipped with a bathtub, sink and toilet and has a granite floor.

From the sitting room, the open staircase leads to the upper loft/floor. This is where the kitchen, the terrace and the storage room in the common room are found. Because of the large windows, this room is very bright and offers a beautiful view.

The kitchen was designed by Luc Schumacher at the time and is, as it were, retracted into the existing niche. Folding tops can enlarge the countertop and behind the cabinet doors there are drawers that can be utilised from front to back. Deep drawers are also hidden behind the baseboards for extra storage. The kitchen provides access to the sun terrace, oriented to the northwest with beautiful sunsets all year round.

The four apartments with the living room/kitchen on the eighth floor also have access to a shared "winter garden". The corresponding storage is located in the basement of the adjacent Carré block.

LOCATION & ACCESSIBILITY
The home is situated in a fun location in the centre of Amsterdam. The building borders a public garden on one side, and the water on the other. On the water side, is plenty of room to sit in the sun and you can also moor a boat. The building has a friendly and nice atmosphere, especially because many people have lived there for a while. The cosy Oosterpark is just a 5-minute walk away. Artis, the Tropenmuseum, various shops, the lively Dappermarkt, Brouwerij 't IJ and Brouwerij Homeland are all within easy reach. Many restaurants and cafes are around the corner, such as Bar Restaurant Pompstation, Happyhappyjoy, Biertuin and Bar Basquiat. For your daily shopping you can go to some nearby supermarkets. The Central Station and the Muiderpoort station are easily accessible, as are the arterial roads to the A10, A1 and A2. Nearby are the stops of tram lines 7, 14 and 19 and bus 22, which gets you to Central Station within a few minutes. Muiderpoort Station is 5 minutes away by bike.

PARKING
On public roads there is paid parking (Mon-Sat 09.00 to 24.00, Sun. from 12.00 to 24.00) and parking by means of a permit system. According to information from the website of the municipality of Amsterdam, there is a waiting list for a parking permit (waiting list data as of 2 November 2021, permit area Centre 3). Rate for first occupant permit: € 283.74 per 6 months, rate for second occupant permit: € 709.35 per 6 months. Under the adjacent building is also a parking garage where parking spaces are offered for rent.

HIGHLIGHTS
- Bright 90 m2 (GFA 110 m2) penthouse on the 7th and 8th floor;
- Superb views thanks to the corner location of the apartment;
- Exceptional architecture thanks to the Danish architect Tage Lyneborg;
- Typical interior architecture inspired by shipbuilding;
- Balcony on the 7th and terrace on the 8th floor, facing northwest;
- Leasehold redeemed in perpetuity;
- Active HOA, professionally managed by VvE Beheer Amsterdam;
- Service costs apartment € 312.41 p.m., storage € 7.90 p.m.
- Delivery in consultation.

DISCLAIMER
This information was composed by us with due care. However, we can accept no liability whatsoever for any inaccuracies, incomplete information or otherwise, nor for any loss or inconvenience that this may cause. All specified sizes and dimensions are indicative. Purchaser has his/her own obligation to investigate all matters which are important to him or her. Pertaining to this house, the broker-consultant is of the vendor. We advise you to make use of an expert (NVM) broker to guide you for the purchase process. If you have specific wishes regarding the house, then we recommend you to communicate these in a timely manner to your purchasing broker and to do an independent examination of these things. If you do not make use of an expert representative, then the law considers you enough of an expert to be able to have a good grasp of all matters which are of importance. The MVA conditions apply.

NEN CLAUSE
The usable surface area is calculated in accordance with the NEN 2580 standard determined by the industry. The surface area may therefore deviate from similar buildings and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The purchaser states to be sufficiently informed about the aforementioned standard. The vendor and the broker of the vendor do their very best to calculate the correct surface area and content on the basis of own measurements and to support this as much as possible by posting maps with dimensions. However, if the dimensions happen not to have been (completely) determined in accordance with the standard, then this is accepted by the purchaser. The purchaser has been sufficiently given the opportunity to check the dimensions. Differences in the indicated measurement and size do not provide any right to the parties, also do not the adjust the purchase price. The vendor and the broker of the vendor do not accept any liability in this matter.

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 699.000 k.k.
Status
Beschikbaar
Oplevering
In overleg

Bouw

Soort appartement
Bovenwoning, Dubbel bovenhuis
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1992
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
90m²
Inhoud
313m³

Indeling

Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
1
Aantal verdiepingen
2
Voorzieningen
Lift

Energie

Energielabel
B
Isolatie
Dubbel glas
Warm water
C.V.-ketel
Verwarming
C.V.-ketel
Ketel
Intergas HRE (2020, Combi-ketel, Eigendom)

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht
Balkon
Ja
Schuur
Box

Garage

Locatie

[ { "address": "Ir. Jakoba Mulderplein 198", "zipCode": "1018 MZ", "city": "Amsterdam", "lat": 52.3657989, "lng": 4.9248578, "heading": 0, "pitch": 0 } ]

Contact opnemen

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of jeu alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Vergelijkbare woningen

Amsterdam Wildenborch 10
€ 799.000 k.k.
Amsterdam Herengracht 45 B
€ 795.000 k.k.